Sürdürülebilirlik Politikası
Sürdürülebilirlik Politikası

Vatan  Plastik 5 ayrı üretim noktasıyla plastik sektöründe giderek büyümektedir. 10 yıllık hedefleri doğrultusunda  planlalanan yatırımlarda çevreye duyarlı örnek bir şirket olma gayreti içindedir. Dünya iklim değişikliği  karbon salınımının azaltılması konusu en hassas konularımızdan biridir.

Bu amaçla; Sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde sürdürülebilir gelecek stratejisine dayalı iş modelleri ve süreçlerini bütünsel bir yaklaşımla ele almaktayız.

Çevresel etkileri en aza indirmek için çalışmalarımız sürmektedir. Bu kapsamda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarımız başarı ile tamamlanarak çevre belgemiz bünyemize dahil edilmiştir. Enerji kaynaklarımızı verimli kullanmaya devam ediyoruz.

Vatan Plastik’in elde ettiği bașarının temelinde, inovasyon, çevreye ve insana verilen değer algısı bulunmaktadır.

Çevresel sorumluluk üzerine bașlattığımız gelișim çalıșmaları, 2008 yılında BM Küresel İlkeler Sözleșmesi’ne taraf olmamızla birlikte farklı bir boyuta ulaştı.

Bugün şirketimizin en önemli hedefi, çevre dostu, sosyal sorumlu, sürdürülebilir bir iș modeliyle karlılığını ve verimliliğini sürekli artırmak ve bir aile șirketi olarak bașladığımız yolculuğumuzda kurumsal bir șirket yapısına ulașmaktır. Bu hedefimiz içinde BM Küresel İlkeler Sözleșmesi prensiplerine bağlılık önemini hep koruyacaktır.

Çevreci modeliyle yürüttüğümüz faaliyetlerimizin bizi bașarıya ulaştırmaya devam edeceğine inanıyoruz. Bizi bugünlere tașıyan iş  ortaklarımız, tedariçilerimiz ve iş ortaklarımıza sürdürülebilir çevre poltikalarını  benimseyen şirket olmaya devam edeceğiz.