Bilgi Güvenliği Politikalarımız
Bilgi Güvenliği Politikalarımız

Vatan Plastik olarak ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni bilgi varlıklarımızın, bilgi varlığımız bulunan yerlerimizin ve faaliyetlerimizin güvenliğini sağlamak ve bu varlıkların saklanması, iletilmesi, değiştirilmesi, erişilmesi ve işlenmesi aşamalarında bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kriterleri ile kontrol altında tutulması amacı ile uygulamaktayız.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda Vatan Plastik yönetimi olarak taahhütlerimiz aşağıdaki gibidir;

  • Bu politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmak ve politikanın uygulamaya konmasında gereken kaynağı, eğitimi ve liderliği sağlamak,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin yönetiminde; T.C. Yasa ve yönetmeliklerine, ISO 27001:2017 BGYS standardına, Politika ve Prosedürlerimize uymak, uyulmasını sağlamak.
  • Bilgi güvenliği ihlalleri konusunda gerekli organizasyon, eğitim, kaynak ve altyapının oluşturulmasını sağlamak, ihlal olması halinde disiplin sürecini çalıştırmak,
  • Tedarikçi ve alt yüklenicilerinin Bilgi Güvenliği Performansını göz önünde bulundurarak ve onlarla BGYS konularında işbirliği içinde olmak,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmesi ve etkinliğinin sağlanması için, kuruluş içi denetimlerde bulunmayı ve bu denetimlerin sonuçlarını yönetim olarak gözden geçirmek, değerlendirme ve görevler ayrılığı prensibi ile süreç içi kontrollerini kurulmuş olmasını sağlamak,