İLKELERİMİZ
İLKELERİMİZ

Vatan Plastik faaliyete geçtiği günden beri birçok ilki gerçekleştirmiştir. 1972 yılında Vatan Plastik sera örtüsünün film kalınlığını 400 mikrondan 180 mikrona indirmiştir. UV üretimini gerçekleştirerek plastik sera örtülerinin ömrünü uzatmıştır.IR katkısını ve termal plastik sera örtüsünü üreten ilk firmadır. Bu üretim sayesinde seradaki ısı ve enerji kaybı büyük ölçüde önlenmiştir.

En önemlisi firmamız ürünleriyle, seradaki üretimin 10 gün önce gerçekleşmesini sağlayarak Türk Seracılığına en büyük hizmetlerden birini yapmıştır. 2000 yılları için üretmiş olduğu sera örtüsü yine bir ilki gerçekleştirerek, zirai ilaçların kullanımını asgari seviyeye çekmiştir. Geliştirilen ürünlerimiz Akdeniz Üniversitesi tarafından denenip onaylanmıştır.

2006 yılında PE, PP ve HDPE bazlı hammaddelerle birlikte dolgu amaçlı kullanılan, %70 e varan oranlarda hammaddeye katılabilen, maliyet düşüren, mekanik performansı artıran, verimi yükselten, gıdaya uygun ve doğa dostu Vatan Polimer dolguları (Vatpol) üretmeye başlamıştır. 2010 yılında prestretch üretimine, 2012 yılının ilk aylarında ise kükürte dayanıklı sera örtüsü üretimine başlanmıştır.